Zaregistrovat sedivider Zboží v akci     
        
Na úvodní stránku
Položek:
,- Kč vč. DPH
A1
A2
A3
DANIELY K - sport fashion
DANIELY K - sport fashion - zavolejte nám DANIELY K - sport fashion - zavolejte nám

Jak reklamovat zboží

Na veškeré zboží nabízené na www.danielyk.cz poskytuje prodávající záruku 24 měsíců (není-li uvedeno jinak). Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

Pokud vznikne na zboží reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci písemně.Oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese: DANIELYK, Rudolfovská 64,37001 ČESKÉ BUDĚJOVICE . Oznámení musí obsahovat jméno a adresu kupujícího, telefon, popř. email a podrobný popis závady včetně způsobu jejího vzniku. Pro úspěšné vyřízení reklamace je nutné doložit doklad o koupi zboží a záruční list reklamovaného výrobku (by-li s výrobkem dodán).

Než reklamovaní zboží budete odesílat je nutné nás kontaktovat emailem či na tel.č.+420 602 520 868.

V závislosti na druhu vad a povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží, slevou z kupní ceny či vrácením kupní ceny.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, na vady vzniklé neodbornou manipulací nebo uskladněním, na vady vzniklé užíváním výrobku v rozporu s návodem k obsluze, zanedbanou údržbou nebo užíváním výrobku k jinému účelu, než byl určen.

 

 

Naše adresa:

DANIELY K - sport fashion
Lipno nad Vltavou 82
38278 Lipno nad Vltavou
IČ 419 24 134
DIČ CZ 565 719 649
E-SHOP +420 602 520 868
PRODEJNA ČB +420 602 520 868
danielyk@seznam.cz
lipno82@seznam.cz

Nástěnka je prázdná

5006